Wehikuł Czasu

Wehikuł Czasu, wtorki, godzina 17:15
 
Na dzisiejszym kursie stworzyliśmy płyn przeczący prawom fizyki (ciecz nienewtonowska), odbyliśmy podróż do kraju przypominającego kształtem but. To tylko niektóre z dzisiejszych atrakcji!